Pasos

Pasos o parihuelas representativo de escenas de pasión.